MABO - sklep internetowy

zegary, zegarki, barometry, baterie

Regulamin strony


 • I. Informacje ogólne

   

  Właścicielem serwisu internetowego zegarymabo.pl jest Firma Przedsiębiorstwo Handlowe MABO Marek Musik  z siedzibą  42-660 KALETY ul. Tylna 8

   

  Adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Handlowe MABO Marek Musik ul. Tylna 8, 42-660 Kalety, e-mail: marek@zegarymabo.pl

  Korzystanie z serwisu www.zegarymabo.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności zegarymabo.pl znajdujących się tutaj.

  Serwis internetowy prowadzi następujące usługi:

  - sprzedaż towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.zegarymabo.pl,

  - informację o produktach dostępnych w serwisie internetowym.

  Do korzystania z usług serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (np. przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługa plików ?cookies? Internet Explorer 9.0, Netscape 9.0.0.6, Mozilla 18.0.2, Opera 12.12 lub ich nowsze wersje.

  Klientów korzystających z usług serwisu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

   

  II. Zasady zamawiania

   

  Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, jak również e-mailem na adres: marek@zegarymabo.pl lub telefonicznie 605 264 612

  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

  Kupujący zobowiązany jest do podania  adresu e-mail, dzięki któremu będzie możliwe potwierdzenie zamówienia jak i uzyskanie informacji o jego statusie.

  Zegarymabo.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

  Uwaga! W przypadku zamówień na towary, których w danej chwili brak na magazynie, ceny mogą ulec zmianie. Zegarymabo.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty serwisu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach serwisu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień na dostępne produkty, które przyjęto do realizacji.

  W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

  Zegarymabo.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach serwisu.

  Ceny towarów znajdujących się w serwisie www.zegarymabo.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23%.

  Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a zegarymabo.pl - zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, zgodnie z ogólnymi warunkami umowy sprzedaży, dostępnymi tutaj.

  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z dostarczonym mu towarem, faktury VAT lub paragonu dokumentującej dokonaną sprzedaż. Jeżeli klient dokonuje zakupu towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.?

  Wypełnienie formularza z danymi zamawiającego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: marek@zegarymabo.pl. Firma Przedsiębiorstwo Handlowe MABO  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO). Więcej informacji możesz naleźć w naszej Polityce Prywatności [ http://www.zegarymabo.pl/polityka_prywatnosci-s72.html].

  W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania zamówienia (zawierania umowy) np. błędnego obliczania wartości zamawianych towarów czy kosztów przesyłki, Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie. Reklamacje takie należy kierować pisemnie na adres e-mail: marek@zegarymabo.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić do 3  dni od momentu złożenia zamówienia. O sposobie rozpoznania reklamacji, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie, pisemnie mailem, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zegarymabo.pl przedmiotowej reklamacji.

   

  III. Wysyłka i zapłata

   

  Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.

  Termin dostawy zamówionych towarów wynosi w przypadku realizacji zamówień na terenie Polski od 2 do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy zegarymabo.pl, a Kupującym. W przypadku zamówień z odbiorem w Przedsiębiorstwie Handlowym MABO  przy ul. Tylnej 8, czas realizacji zamówienia wynosi 24 godz. w dni robocze od momentu otrzymania informacji o zamówienie w trakcie realizacji. W przypadku wysyłki za granicę termin dostawy wynosi od 4 do 6 dni roboczych.

  Zegarymabo.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy firm spedycyjnych.

   

  Koszt przesyłki kurierskiej  od 1 kg  do 30 kg to 0,00 zł.

  (tylko przy przelewie).

   

  Koszty przesyłki kurierskiej z pobraniem od 1 kg do 30 kg to 21,00 zł.

   

   

   

  Koszty przesyłki zagranicznej zależą od kraju dostawy oraz od łącznej wagi zamówionych towarów.

   

  Płatności można dokonywać przy odbiorze produktów (za pobraniem) lub przelewem. W przypadku zamówień z dostawą za granicę płatności można dokonać tylko i wyłącznie przelewem (faktura pro-forma). Wybraną formę płatności należy zaznaczyć w formularzu zamówieniowym.

  Przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.

  Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości z fakturą prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu.

  Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi od 12 do 24 miesięcy. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.  IV. Odstąpienie od umowy

   

      Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem może bez podania przyczyn odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą Umowy w terminie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik dokonujący dostawy.

      Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta będącego Konsumentem pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,   złożonego przez niego osobiście w siedzibie Sklepu albo wysłanego na adres siedziby Sklepu. W drugim przypadku do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

      W razie odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

      Sprzedawca zwróci wszystkie dokonane przez Klienta będącego Konsumentem koszty niezwłocznie, nie później niż w czternaście dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy. Zwrot dokonanych przez Klienta będącego Konsumentem płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W razie zmiany numeru rachunku bankowego Klienta, jest on zobowiązany do powiadomienia Sprzedawcy o tej zmianie najpóźniej w chwili wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

      Zwrotu Produktu Klient będący Konsumentem dokonać musi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrotu Produktu Klient będący Konsumentem może dokonać także jednocześnie z odstąpieniem od Umowy. Do Produktu Klient będący Konsumentem dołącza kopię dowodu kupna Produktu (faktury lub paragonu).

      Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca nie odbiera kierowanych na adres Sprzedawcy przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami.

   

  V. Reklamacje towarów

   

  W przypadku reklamacji należy skontaktować się z biurem zegarymabo.pl. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu osobiście lub wysyłkowo do Przedsiębiorstwa Handlowego MABO ul. Tylnej 8, 42-660 Kalety, wraz z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną i opisem przyczyny reklamacji.

  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez zegarymabo.pl wadliwego towaru. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie. Gdy reklamacja zostanie przez nas uznana, w pierwszej kolejności dokonamy nieodpłatnej naprawy i dostarczymy towar klientowi z powrotem na nasz koszt. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo jeżeli nie zdołamy uczynić zadość żądaniu Klienta w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy.

  Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

   

  VI. Pozostałe ustalenia

   

  Zegarymabo.pl zastrzega sobie prawo do:

              - zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie serwisu internetowego w ciągu dnia,

              - wycofania poszczególnych produktów z oferty serwisu internetowego zegarymabo.pl

  Zegarymabo.pl dokłada wszelkich starań, by opisy produktów znajdujące się na stronie były zgodne ze stanem faktycznym.

  Zegarymabo.pl nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie danych technicznych i właściwości towaru, lub ich zmianę przez jego producenta.

  Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

   

 
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Nie przechowujemy żadnych danych osobowych w tych plikach. [X]